Ảnh đế yêu hồ

Giới thiệu truyện:

[ TRUYỆN TRANH] Niên hạ thâm tình bá đạo công vs mạo mỹ tâm cơ dụ thụ. Những chap đầu mới vào nghề nên chưa có kinh nghiệm khoảng mấy chục chap sau mình sẽ làm tốt hơn~ Edit: Mokko Trans: GG dịch và Mokko Chú ý: Đây là truyện tranh đam mỹ. Ai dị ứng click back ngay và luôn nha. Cảm ơn +Vui lòng không reup. +Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, nên đây là edit chui có thể bị bản quyền. + Dịch để thỏa niềm vui Edit và giải trí => phi thương mại. +Dịch nhờ GG nên có thể không mượt, ai đoc thì đọc không đọc thì đi, đừng buông lời ác tôi edit rất cực hãy hiểu cho. + Những bạn nào thấy thích hãy ủng hộ hoặc động viên bằng Comment và bình chọn. Tôi cảm ơn. + Dịch hoàn toàn bằng điện thoại nên độ đẹp có hạn.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: