[ Allhar] Tổng hợp các đoản nhỏ ( ... )

Giới thiệu truyện:

Vào truyện rồi sẽ biết nha mọi người. Ta có xin phép là sẽ viết thêm cả Natsu's no harem, ta sẽ viết trên tiều đề để những ai không thích Natsu's no harem sẽ biết mà cách ra nhé!!!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: