(allbaku) Cửu Vĩ Hồ

Đăng bởi: vongkat000

Cập nhật: 13-05-2020

Tag:#bakugoukatsuki


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Ở đây Bakugou là THỤ Mik vẫn cho thêm một số nhân vật khác nha có sai chính tả hay dùng từ ko đúng có thể là sai tên nhân vật thì nhớ nhắc mik ở phần cmt DROP!!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: