【All Cửu】Thanh Thu Phú

Giới thiệu truyện:

Acc tác giả lofter: huaijinwoyu780.lofter #Liễu Cửu, Băng Cửu, Thất Cửu #Băng Ca Cửu Muội song trọng sinh Lấy từ lofter phi lợi nhuận và chưa có sự cho phép của tác giả. Nếu có chuyện gì có thể liên hệ với ta trong ib. Các truyện đều là QT, chưa edit, nếu rảnh ta sẽ sửa tên nhân vật mà thôi. (Thẩm chín => Thẩm Cửu, Trời Cao Sơn => Thương Khung Sơn....)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: