Ahrianna Victoria Alice Cullen

Đăng bởi: RoseSalina

Cập nhật: 04-06-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

[Đồng nhân Twilight Saga] Ahrianna Victoria Alice Cullen Tác giả: megandunn1 Bộ này được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh, ta chỉ có nhiệm vụ Edit lại tiếng Việt. Mọi chi tiết và thắc mắc xin liên hệ Tác Giả megandunn1 Tuy truyện này không phải do ta viết, nhưng công sức ta bỏ ra để Edit lại thì rất lớn a~ Vì vậy, nếu ai có nhu cầu Mượn hay Rinh đi bản tiếng Việt thì làm ơn báo cho ta một tiếng.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: