[7][Đam] Tiêu chuẩn nghịch tập của pháo hôi_ Chử Trì [Xuyên nhanh]

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Chử Trì Tình trạng: Hoàn 109c Nguồn convert: Wikidich Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Hệ thống , Xuyên nhanh , Cường cường , Chủ thụ , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Pháo hôi , Lôi , Kim bài đề cử 🥇 , Nghịch tập Editor: Cam Canh 🍀Truyện được đăng tại wattpad và wordpress, nhóm riêng fb.🍀 ⚜️Không chấp nhận repost và chuyển ver, mọi vấn đề liên quan tới bản quyền sáng tác truyện xin liên hệ tác giả.⚜️

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: