[16+] [12CS/ Text] My youth makes you happy (MYMYH)

Giới thiệu truyện:

Thanh xuân của mỗi người đều từng trải qua "hỉ, nộ, ái, ố". Dù là gì đi nữa thì thanh xuân luôn là thời đẹp đẽ nhất của đời người. Cảm ơn đã xuất hiện và có mặt trong thanh xuân của nhau.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: