||12 chòm sao || Rồi sẽ gặp lại...

Giới thiệu truyện:

Quyển 1 : Ta nguyện trở thành ánh sáng trong mền đêm đen u tối của người. Bầu bạn cùng người. Cùng nhau vượt qua những chông gai và cô độc. Nắm tay người mãi không buông. ° Quyển 2 : Sinh mệnh ngưng hẳn Nhưng không phải là kết thúc. Lần sau xuất phát chúng ta sẽ lại tới đúng điểm hẹn. Không cần phải gặp nhau trong khung cảnh náo nhiệt. Không cần những lời nói cảm động. Người đã sớm thâm nhập vào huyết mạch. Khảm trong xương tủy. Khắc sâu vào trong linh hồn. ••• Add Discord cùng nói chuyện nào! Discord : Louis RianaLe#0767

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: