[12 chòm sao] Ngày Xửa Ngày Xưa

Giới thiệu truyện:

Một thế giới hỗn loạn sắp tới gần sự diệt vong, tranh chấp không ngừng diễn ra giữa các vị thần. Và họ đã quyết định làm cho loài người đấu đá lẫn nhau để xem ai sẽ là người đặt ra trật tự của thế giới mới. Liệu mọi chuyện rốt cuộc cũng sẽ kết thúc dễ dàng như thế?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: