(12 chòm sao - Đam Mỹ) Mạt thế huy hoàng!

Giới thiệu truyện:

---Văn án--- Âm thanh gào thét trong vô vọng, những kẻ yếu đuối tại mạt thế hoàn toàn mất hy vọng vào cuộc sống. Khắp nơi tang thi hoành hành, dường như con người sắp lâm vào cảnh diệt vong. Đột nhiên... Những dị năng siêu nhiên trong mạt thế bắt đầu xuất hiện. Nhân loại gọi họ là dị năng giả. 12 con người đặc biệt được chúa ưu ái, ban cho những dị năng đặc biệt chỉ có duy nhất. Tại mạt thế, sống sót là thứ nhất, thứ hai tất nhiên là cả cuộc đời đều trải qua cùng người mình yêu. -----------Đôi lời----------- Truyện thể loại đam mỹ, mạt thế, 1x1, cường cường, namxnam, bl,... Ai không thích mời thoát ra ạ.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: