(12 chòm sao - Đam Mỹ) Mạt thế huy hoàng!

Giới thiệu truyện:

Âm thanh gào thét như xé rách không gian yên tĩnh xen lẫn là những tiếng cử động của bánh răng vận mệnh, tận thế mang bao thảm họa giáng lâm! Khắp nơi tang thi hoành hành, con người rơi vào cảnh tuyệt vọng... Thế nhưng, thế giới không bỏ rơi họ. Những dị năng siêu nhiên bắt đầu xuất hiện. Những người đạt được dị năng đều tự phong cho mình là dị năng giả. Toàn thể nhân loại cũng biết đến sự tồn tại của năng lượng thần bí. 12 con người đặc biệt được chúa ưu ái, ban cho những dị năng đặc biệt chỉ có duy nhất. Tại mạt thế, thứ nhất - sống sót, thứ hai tất nhiên là dành cả cuộc đời để bên cạnh đồng đội và người bạn đời của mình.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: