Giới thiệu tinh linh mớ

Tinh linh kim cương
Venus: sao kim

Mercury: sao thủy

Mars: sao hỏa

Jupiter: sao mộc

Satarn: sao thổ

Uranaus: sao thiên vương

Pluto: sao diêm vương

Nepture: sao hải vương

Devil

Angel

Chìa khoá hồng Ngọc
Time: thời gian

Space: không gian

Chìa khoá đặc biệt
Vampire: Aiki

Light: ánh sáng

Danh sách chương: