Social Media Au Jjk Pjm A Little Sweet Love For You 13

_

____

Bộ này sắp end chưa ta 🤔

Mọi người có xem Eight của IU với Yoongi chưa? Thực sự hợp gu tui lắm í, beat thì nghe vui mà lyric khá buồn :>