Phieu Luu Cung Gia Dinh Cuop Bien Chap Nham Nhi

Sau đây mik xin được show ảnh để mọi người nhận xét

Còn hai tấm nữa mình chưa vẽ khi nào vẽ xong mik sẽ show