Trả Test

1) Khái niệm
Collect là lượm nhặt.
2) Thực hành

Thế này đc chưa #CreepypastaTeam

Danh sách chương: