Goblin Tinh Chang Yeu Tinh Phan 5 Anh Phim 4

Giống như ngôi sao trong dòng người đông đúc, em gặp anh. Giống như giấc mơ chúng ta nhận ra nhau. Tình yêu nồng nàn em trao anh rồi em nhận lại. Tất cả những thứ đó giống như là kỳ tích. Giống như là ngôi sao trong dòng người đông đúc em gặp anh. Chúng ta yêu nhau rồi lại trở nên xa cách. Dù thời gian của cả trăm kiếp có trôi qua nhưng biết đâu chúng ta lại gặp nhau. Nếu tình yêu của chúng ta là định mệnh. Nếu em là Kỳ Tích Của Anh.