Đôi lời muốn nói

Không phải dừng truyện đâu ...

Chỉ là nghe dang hồ đồn là cái nhà nào đó mua lại Wattpad nên sẽ có nhiều nguy cơ xảy ra thôi.

Cho nên tớ sẽ up truyện nên wall Face của mình he?

Facebook của mình: Trắng No Hope
💖👌

Danh sách chương: