Show mặt

Why đời lại ác đến vậy trời T_T
Mình nghe lời mấy bạn show mặt xong rồi mình đi tự kỷ đây có thể mình sẽ ko viết chap mới trong 2 ngày vì quá xấu hổ bye nha

Mình biết mình xấu rồi đừng chê mình nha T_T
Tag:

Haruko_Yuki1089

Haruko_sala

_Angellwings

Vừa lòng 3 người chưa,tạm biệt nha tui đi tự kỉ đây

*đập đầu vào tường*

Danh sách chương: